Iskolánkról

A Gondolkodás Iskolája

Iskolánk életének jeles napjai közé sorolható a 2021-es tanévnyitó ünnepély, amikor Krutilla Katalin Igazgató Asszony bejelentette, hogy intézményünk a jeles matematikus és pedagógus Pólya György nevét viselheti. Számunkra ez nagy megtiszteltetés és egyben jelentős kihívás is.

 

A névadás

A mi városunk egy dinamikusan fejlődő bányászváros volt, ahol gyorsan növekedett a lakosság létszáma, ezért egymás után nyitottak az iskolák a város különböző részein. Eleinte csak egy-két iskola viselt nevet, aztán később a városrészekről és számokkal különböztették meg őket. Az idő múltával szinte minden iskola nevet kapott, csak mi maradtunk Sárberki Általános Iskola. Így is szerettük és büszkék voltunk iskolánkra, és sok sikert értünk el különböző versenyeken. Ugyanakkor sokszor gondoltunk arra, hogy mi is megérdemelnénk, hogy nevünk legyen. Az itt folyó munka alapján már régen megszolgáltuk a nevesítést, hiszen mi tanítottunk/tanultunk legtovább két szakban, működtettünk kislétszámú osztályokat, alapítványokat hoztunk létre a minőségi változásért, és felvirágoztattuk a Minerva-programot. Az itt tanító tanítók, tanárok folyamatosan képezték magukat, szakosodtak. Ennek köszönhető, hogy iskolánkban jelentős azon tanároknak a száma, akik több diplomával rendelkeznek, hogy a különböző pedagógiai kihívásoknak meg tudjunk felelni.

Gondolkodtunk azon is, kinek a nevét vehetnénk fel, aki politika mentesen, az emberi tulajdonságaiért, a számunkra példaértékű munkájáért, szellemiségéért találnánk követésre méltónak. Olyat szerettünk volna, akinek nevét nem viseli tucatnyi iskola, ugyanakkor munkássága alapján büszkén viselhetnénk a nevét, és tanulóink számára példakép lehet.

„ Ez nem egyszerű feladat, és egészen addig rágódtunk rajta a tantestülettel, míg 2020 novemberében felhívott engem Kmetykó András matematikatanár és figyelmembe ajánlotta Pólya Györgyöt. Sorsszerű volt ez a telefonhívás: addigra én már álmomban is ezzel küzdöttem.”– emlékezett vissza Krutilla Katalin Igazgató Asszony a névválasztás előzményeire.

A névválasztás a tantestületben is pozitívan hatott, így a következő hetek, hónapok szervezéssel, megbeszélésekkel teltek, amelyet a pandémia nehezített. A névválasztásunkat követően a támogató tudósokkal folytak tanácskozások, míg végül a fenntartó jóváhagyása után a 2021-es tanévnyitón már az új nevünket ünnepelhettük. „Intézményünk fő feladatának a gondolkodás, a problémamegoldás tanítását tartja, ezért vettük fel Pólya György nevét, aki kiváló ember, neves pedagógus és gondolkodó volt, és megfelelő példa lehet diákjaink számára.”– mondta az Igazgatónő a tanévnyitón.

2021. október: Az első személyes találkozó

Kmetykó András azóta is a fontos szereplője életünknek, kollégájával, Dr. Vancsó Ödönnel együtt. Hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy a kiváló magyar, külföldön is elismert matematikusnak emléket állítsanak, hogy Pólya György neve, emléke, munkássága ismert legyen azáltal is, hogy egy méltó iskola a nevét viseli.

Kmetykó András és Dr. Vancsó Ödön októberben el is látogatott iskolánkba, ahol Sturczné Borbás Tünde és a 4.b osztály matematikaóráját nézték meg. A tantestülettel folytatott kötetlen beszélgetésen mindketten beszéltek Pólya György pedagógiai szemléletéről, mentalitásáról, hogy mennyire fontosnak tartotta a gondolkodás tanítását, fejlesztését.

„ Nagyon fiatal voltam, amikor Pólya György : A Gondolkodás Iskolája című könyvét megvettem. Pár oldal elolvasása után a hatása alá kerültem, és ez a hatás a mai napig tart, időközben a sokszorosára nőtt.” – mondta Kmetykó András a beszélgetésen. – „Amikor a nyugdíjtól már nem voltam messze, akkor föltettem azt a kérdést, hogy hogyan tudom megköszönni Pólya Györgynek azt, amit tőle kaptam? Hiszen nagyon sokat tanultam tőle a könyvei által. Akkor azt mondtam, hogy legyen egy iskola Magyarországon, ami Pólya György nevét viseli. Két kívánságom volt: az egyik, hogy csak olyan iskola jöhetett szóba, amelyiknek nevében nincs személynév. A másik, olyan iskolát szeretnék, ahol nem csak a nevet veszik fel, hanem megismerik Pólya Györgyöt: az embert, a tanárt és a tudóst.”

A békéscsabai matematikatanár azt is elmondta, hogy támogatási szándékát sok akadémikus és kutató jelezte, mert fontosnak tartják, hogy Pólya György munkásságát minél többen megismerjék, és tanítási módszertana terjedjék az oktatásban.

A 2021 októberi látogatáson Dr. Vancsó Ödön hangsúlyozta, hogy a tanulók életében nagyon fontos az inspiráló környezet, a mindennapi életben is használható tudás megszerzése és az olyan pedagógus, aki motiválni tudja diákjait, aki felébreszti a tudásvágyat a gyerekekben. „Az igazi matematikatanítás fő célja az lenne, hogy az ember a hétköznapi problémáit jobban oldja meg.”– emelte ki előadásában. Kitért arra is, hogy iskolánknak milyen jelentős segítséget nyújt majd az ELTE partneri együttműködése, amely hamarosan elindul: az ELTE hallgatói idejöhetnek mentorálásra, szakmai gyakorlatra, az egyetemi oktatók iskolánkban előadásokat, továbbképzéseket tarthatnak, amiből a tanárok profitálnak.

Jövőkép

Az ELTE együttműködésén túl máris több, mint félszáz kutató és egyetemi oktató ajánlotta fel szakmai segítségét iskolánknak Kmetykó András és Dr. Vancsó Ödön közvetítésével.

A Sárberki Általános Iskola büszke a múltjára, minden sikert a régi nevünkkel fémjeleztünk. Most új korszak nyílik iskolánk életében a régi alapokon , immár új névvel:

Pólya György Általános Iskola, a Gondolkodás Iskolája.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.