Tantestület

Tantestület

Krutilla Katalin igazgató, tanító, pedagógia, etika szakos tanár,  közoktatás vezető
Barkócziné Farkas Erzsébet   igazgatóhelyettes, testnevelés-biológia, közoktatás vezető
Kovács Brigitta tanító, informatika-pedagógia szakos tanár, közoktatás vezető
   
Andorka Eszter tanító
Barcs Istvánné tanító, drámapedagógus
Bende-Bodri Andrea Tünde tanító
Benkó Gabriella

tanító

Boda-Dombai Kata tanító-angol
Csehi Edit Mária testnevelés
Csicsai Károly  testnevelés- biológia
Csordás Anett  angol
Darmstädterné Marton Anita Rozália tanító
Farkas Györgyi  tanító
Forisek János Gergő  
Gergely Anita néptánc
Gerlei-Szentiványi Zsanett magyar
Gottné Szőke Beáta  matematika
Gyenes István technika
Hajnal Angéla  tanító–informatika
Határvölgyi Csilla  tanító
Horváthné Marthon Ildikó Judit tanító
Horváth-Rambold Éva tanító–angol
Jávor Tamás természetismeret–földrajz–könyvtáros
Kalmár Mária  tanító
Keltai Gábor  néptánc
Koncsik Réka Andrea angol
Kópházi László rajz
Korcyl Dóra magyar
Kovács Andrea történelem
Kovács Mariann Lívia magyar-ének
Kovaliczky Istvánné matematika–fizika, közoktatási vezető, inkluzív nevelés tanára
Loggó Dóra tanító-német
Lőrinczné Kovács Anita matematika-kémia
Lugosi Barbara tanító-angol
Majoros-Tóth Orsolya technika
Mogyorósi Nikoletta német
Papp Júlianna informatika
Pável-Barta Alíz magyar
Pejov Ferencné tanító
Pohobics Gabriella tanító, történelem, angol
Rédai Petra Nóra tanító
Reiner-Kertész Henrietta tanító, gyógytestnevelő
Remete Zsuzsanna tanító
Richterné Szűcs Nikoletta tanító
Sárdi Éva magyar
Sóvágó Zsoltné informatika-könyvtáros
Sturczné Borbás Tünde tanító, szakvizsgázott pedagógus-mérésmetodikai szakterület
Szabó Anita tanító
Szabó Zsuzsanna  testnevelés, gyógypedagógus tanár
Szántó Adrienn Mária tanító-matematika
Szegvári Ildikó néptánc
Szente Anikó  tanító
Takácsné Schalkhammer Noémi tanító
Tezer Elif  tanító
Tompos Anita Vivien történelem, etika
Vétek Györgyné     tanító, mesterpedagógus, közoktatási vezető,  drámapedagógus, köznevelési szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület
Weiling Gabriella kémia
Ondra Zsuzsanna tanító

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.